Terpes határában vandál temetőt tártak fel.

Terpes címere1409-ben Trebes, 1466-ban Therpes névalakban említik az oklevelek. A Terpesi család birtokolta, de ennek kihaltával 1462-ben Mátyás király Besenyey Mihály alnádornak adományozta. 1546-ban elpusztult és puszta maradt 1714-ig.

1663-ban a Turcsányi család zálogba vette Besenyey Mihálytól a puszta egy részét 1741-től.

A Tárna egyik nagy áradása utánra, a néphagyomány 1870-re teszi a Falu átköltözésének időpontját amikor a házak legnagyobb része elpusztult és az újakat már a jelenlegi faluhelyen, az országút mellett építették fel.

A középtájon emelkedő templom a falut Alvégre és Felvégre osztja.

1900-ban a színmagyar község 420 lakossal számolt. A XX. század első felében a Mátra hegység alatt elterülő Terpes kisközség a pétervásárai járásban. Mai faluképében a hagyományos népi építkezési stílus nem jelentős.

Terpes nevét 1409-ben, majd 1410-ben Trebes, 1466-ban Therpes néven említik az oklevelek, ekkor a Besenyei család volt a birtokosa. 1465-ben Tari György birtoka volt, aki mivel fiú örököse nem született, végrendeletileg Országh Mihály nádornak és Kompolthi János fiainak: Miklósnak és Venczelnek hagyományozza.

1475. május 24-én Mátyás király e birtokra adománylevelet állított ki Országh Mihály nádornak és Kompolthi Jánosnak. Az 1522-ben kötött örökösödési szerződés értelmében az Országh családra szállt a tulajdon.

Az 1693-as összeírásban Terebes néven említették, ekkor Szalay Pál birtoka volt. 1741-ben báró Orczy István birtoka, a. A 19. század első felében báró Orczyné, született gróf Pejachevich Francziska birtoka volt.

Terpes repülőtérrel (LHTE) is büszkélkedhet.

Jelenleg kb. 200 fő lakja.

Római Katolikus templom

Terpes templomáról a legkorábbi említés az 1733. és 1737. évek között készült templomjegyzékben történt. 1748-ban Orczy Lőrinc földesúr költségén restaurálták, a sekrestyét pedig 1811-ben építették hozzá.

A templom veszélyessé vált, ezért az egyházközség a régi községházát átalakítva egy új templomot épített a régi mellé, amelynek ugyancsak Szent Lőrinc a titulusa (az új templomot 2012-ben szentelték fel).

Terpesi Szent Lőrinc vértanú templom címe – google maps térkép

 

Terpes elérhetőségei

Terpes a wikipedián