Mátraballa neve először a XIV. század elejéről, 1311-ből bukkan fel írott forrásokból, Ballya formában.

Mátraballa címereBő egy évszázaddal később, 1447-ben Barla írásmóddal szerepel a település neve egy okleveles forrásban, később jó ideig ez a névalak volt használatos. A XVI. században egy ideig elnéptelenedett, birtokosa ekkoriban Országh Kristóf volt. Miután Országh 1567-ben utód nélkül hunyt el, majd rövid időn belül sógora, Perényi Gábor is, a falu Ónod városának tartozéka lett, és a koronára szállt. I. Miksa király a halála előtti évben, 1575-ben Ungnád Kristóf egri főkapitánynak zálogosította el, majd több kézen keresztüljutva, az 1600-as évek elején a falu nagy része Rákóczi-birtok lett. A Rákócziak birtokrészei a szabadságharc után visszakerültek a korona fennhatósága alá, majd 1730-tól Grassalkovich Antal szerezte meg a község feletti birtokjogot. A XIX. században gróf Károlyi György lett a birtok új tulajdonosa; ekkortájt már a Mátraballa név volt használatos az okiratokban.

Jelenleg kb. 700 fő lakja.

 

Római katolikus templom (Bari Szent Miklós tiszteletére szentelve)

Meredek lépcsőn megközelíthető, fallal körbekerített, dombon álló római katolikus templom. 1696-ban kőtemplomként említették. A XVIII. században bővítették a templomot, feltehetően ekkor készült el a hajó barokk kori kiépítése. 1757-ben két oltárt és szószéket készíttetettek. 1770-ben kőfaragók és kőművesek dolgoztak rajta, és újraöntették a harangot. A főoltárt javították, festették, aranyozták 1804-ben. 1964-ben renoválták a templomot. Gondozott kert veszi körül, a templomkertből szép kilátás nyílik a településre. Előtte a világháború hősi halottainak emlékműve áll.

Cím: Petőfi Sándor út, a település közepén, a temetőben

Mátraballa Szent Miklós templom címe – google maps link

 

Paplak

1806-ban az Orczy család épített. A plébániaház falában elhelyezett színezett, faragott szobor Nepomuki Szt. Jánost kezében óriási kereszttel ábrázolja.

Nepomuki Szent János szobor  – XIX század második feléből származó, színezett és faragott népies kivitelű kőszobor, a plébánia falában az utcai homlokzaton mélyített fülkében.

Cím: Mátraballa, Petőfi Sándor út 1.

Mátraballa paplak címe – google maps link

 

Palóc tájház

A Petőfi utcában található Palóc tájház két helyiségében a falusi mindennapok használati tárgyai találhatók a múlt század elejétől.

Az első helyiségben a háztartásban és a ház körüli munkákban használatos eszközöket találjuk. Például: mérleg, faszenes vasaló, vajköpülő, fonott szék, szövőszék, zséter, tulipános láda, mángorló, teknő stb. A második helyiségben található a vetett ágy, bölcső pólyás babával, faragott asztal, szekrény, székek.

Mindkét helyiségben a falakat hímzett falvédők, az asztalokat hímzett terítők díszítik.

A palócság kulturális ismertetőjegyei között előkelő helyen szokás említeni a népviseletet, amely azonban már csak rendkívüli esetben kerül elő a ládafiából, illetve a hagyományőrző csoportok pompáznak bennük a különböző szereplések alkalmával.

A Palócföldön belül számos viseleti csoport (pl. bujáki, hollókői, kazári, őrhalmi, rimóci) alakult ki a nők hajviselete, főkötőik színe, díszítése, szoknyájuk száma, hossza, az ingvállak hímzése, a kötény formája, a pruszlik (ujjas kabátféle), a mell és fejkendő anyaga megkötésének módja, a férfiak kalapja, ingük hímzése, a rojtos aljú gatya hossza és szélessége stb. alapján. Az öltözet falvanként és csoportonként kifejezte viselőjének korát, vagyoni állapotát, de az alkalomra is utalhatott. Jellegzetes volt az új menyecskék főkötője. A szőtteshímek leginkább kötényeket, tarisznyákat és törülközőket díszítették. A feketével, illetve a fehérrel varrott lyukhímzést a kék-piros, majd a több színű követte.

Mindkét helyiségben állandó palócbaba kiállítás található, mely a fent említett népviseletet próbálja szemléltetni. A babák ruháit saját kezűleg készítette Répás Imréné, helyi lakos és ajánlotta fel a Palóc háznak, ezzel is színesítve, gazdagítva a tájház kincseit.

Cím: Mátraballa, Petőfi Sándor út 4.

Megtekinthető: előzetes bejelentkezés alapján, a Polgármesteri Hivatalban.

Tel: 36/475-001

Mátraballa palóc tájház címe -google maps link

 

Milleneumi csodaszarvas emlékmű

A település északi szélén, a Fő úti szépen gondozott park közepén található Király Róbert szobrászművész alkotása, mely egy 300 mázsás szikla tetején áll.

Mátraballa csodaszarva címe – google maps link

 

Díszkút (Kisvárral)

A mátraballai magas jódtartalmú gyógyvíz forrása fölött, a vasútállomás mellett várral díszített diszkút található.

 

 

Mátraballa elérhetőségei

Mátraballa a wikipedián