Istenmezeje és környéke már a bronzkorban is lakott hely volt, az itt talált leletek szerint.

Istenmezeje címerA falu határában 1865-ben késő bronzkori, a pilinyi kultúra korából származó leleteket találtak. Az itt feltárt sírban eltemetett előkelő férfi, sírjába beletették a rangját jelző fejdíszét, egy nagyon szép bronzdiadémot is.

Istenmezeje nevét Istenmezey alakban írva 1311-ben említi az első okleves forrás. A faluszerkezet legrégebbi részei két tengely mellé rendeződtek: az egyik a Tarna-folyó, a másik a Pétervásárától északra vezető országút. Ez utóbbi két oldalán vonuló utcát nevezték régen Falunak, amelyet a községháza Felvégre és Alvégre osztott. Míg ezen a falurészen telkes gazdák laktak, addig a Tarna nyugati partján elterülő falurész, a Hóstya, a belőle nyugat felé kiágazó Nagybé nevű utca és a régi Falu északi részén keletre tartó házsor, a Kovasszó a kisebb gazdák és a zsellérek települési területe lehetett.

A templom szinte a régi falun kívül, annak déli végén helyezkedett el a temetővel együtt, de a 18. században már említett sziklatemplom sem esett a belterületre, hanem attól kissé északra.

A 20. században, így először 1920, majd 1945 után a település északon és délen, az országút mentén terjeszkedett (Újsor, Szárazág).

Jelenleg kb. 1500 fő lakja.

Római katolikus templom (Fájdalmas Anya tiszteletére szentelve)

Klasszicista stílusú, műemlék jellegű épület. Alapkövét 1853ban tették le, építése 1854-ben befejeződött. Dudás József terve alapján Vass András egri kőműves építette A község közepén a Tarna-patak hajlatában magas dombon áll, körülötte temető.

Szószék – Pácolt fa, hengeres kosara alatt tölcséres talp, fogrovatos, kereszttel díszített hangvető. Az 1800-as években készült.

Istenmezeje katolikus templom címe – google maps link

Gyömülcskosaras kőfaragványok

A templom bejáratánál találhatóak Hösz János szobrász 1770-es évekből származó kőfaragványai.

Cím: Istenmezeje, Béke út 131.

Megtekinthető szertartások alkalmával.

Információ: + 36/368-857

Istenmezeje Fájdalmas Anya templom címe – google maps link

Szent László sziklakápolna

A falu egyik nevezetessége a barlang benyomását keltő, ismeretlen építési idejű sziklakápolna. Eredete a XVIII századig nyúlik vissza.
Első említése 1746-ból való. A korábbi kőtemplom szentélye volt.

Cím: A Vállóskő oldalában,  a Béke út 175 szám után

Istenmezeje Szent László sziklakápolna címe – google maps link

“Noé szőlője”

A néphagyomány szerint úgy jött létre, hogy Jézus és Péter apostol az istenmezei szőlősdomb alatt gyalogoltak, megszomjaztak és a gyümölcsszedő asszonyoktól szőlőt kértek. Az asszonyok azonban megtagadták kérésüket, ezért Jézus kővé változtatta a gyümölcsöst.

Kopár meredek homokkő képződmény. A kb. másfél hektáros sziklafalon változatos zuzmó és mohanövényzet él, tetejéről páratlan kilátás nyílik a falura.

Szabadon látogatható.

Noé szőlője címe – google maps link

Istenmezeje elérhetőségei

Istenmezeje a wikipedián